intäkter pengar företag_130862018Maailman talouskriisin jälkipuinnit ovat jo alkaneet, vaikka monissa maissa taantumaa ei ole vielä selätetty. Vientisektorin kuihtuessa Suomen huonon kilpailukyvyn takia ja kotimaiset yritykset etsivät kuumeisesti keinoja selviytyä epävakaassa taloudellisessa ilmastossa. Tässä artikkelissa käymme läpi kolme vaihtoehtoa yrityksillä liikevoiton kasvattamiseen.

Kulutus tulonlähteenä

Yksi keino elvyttää talous on lisätä yritysten omaa kulutusta. Sanonta ”ansaitse rahaa käyttämällä rahaa” sopii ehkä paremmin Yhdysvaltojen markkinakapitalismiin. Tästä huolimatta tilanne Suomessa on huolestuttava ja moni pienempi yritys on valmis kokeilemaan mitä tahansa selvitäkseen. Näin ollen olisi tärkeää ymmärtää, kuinka yhden yrityksen kulutus on toisen yrityksen tulonlähde. Mikäli kaikki yritykset kiristävät vyötä investointien suhteen, sekä taloudellinen tuotanto että elintaso laskevat.Toinen ja kolmas strategia sulautuvat yhteen mikäli yllä olevaa strategiaa noudatetaan. Tyytyväinen työvoima korreloituu positiivisesti yrityksen liikevaihtoon. Antamalla työntekijöille vapauden toteuttaa itseään omissa työtehtävissä kasvattaa työntekijöiden tuottavuutta. Jotta tuottavuutta saataisiin nostettua lyhyellä aikavälillä, yrityksen investointi-strategiassa on otettava huomioon työvoiman tyytyväisyys-aste. Näin ollen yrityksen resurssien käyttäminen tarkoittaa suoranaisesti rahan käyttämistä rahan tekemiseen. Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että Suomen investointiastetta nostaessa, julkisen sektorin osuus ei saisi olla liian suuri.Kaikki kuulostaa teoriassa hyvältä. Ottaen huomioon Suomen poliittisen ilmapiirin sekä EU-alueen taloudelliset haasteet, yritysten ei pitäisi luottaa päättäjien kykyihin luoda kasvua. Talouskasvu syntyy silloin, kun Pk-yritykset käyttävät rahaa rahan tekemiseen.